testowanie
 
Encyklopedia PWN
testowanie,
roln. w hodowli roślin sprawdzanie wartości rodów, mieszańców i odmian w porównaczych doświadczeniach polowych i laboratoryjnych;
najczęściej są testowane linie wsobne jako materiał do tworzenia mieszańców; w celu uproszczenia testowania używa się wybranej odmiany lub linii, zwanej testerem, i krzyżuje 1000 sprawdzonych linii z jednym testerem, zamiast wykonywania 0,5 mln krzyżowań i badania tyleż mieszańców w ścisłych doświadczeniach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia