teratogenne działanie leków
 
Encyklopedia PWN
teratogenne działanie leków,
działanie leków prowadzące do powstania wad rozwojowych płodu w okresie embriogenezy;
w okresie od 2. do 12. tygodnia ciąży płód jest najbardziej wrażliwy na teratogenne działanie leków; w tym czasie może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia komórek, z których miał powstać narząd, np. ageneza nerki, niezrośnięcie podniebienia, niewykształcenie kończyn; działanie teratogenne wykazują niektóre tetracykliny, powodując niedorozwój kończyn i wrodzoną zaćmę; z leków przeciwgruźliczych izoniazyd powoduje encefalopatię; pochodne kwasu barbiturowego mogą wywoływać rozszczepy podniebienia, kręgosłupa, zniekształcenia kończyn; chinina prowadzi do ciężkich uszkodzeń kończyn, zniekształcenia czaszki, opóźnienia w rozwoju i głuchoty; niektóre leki wykazujące działanie teratogenne zostały wycofane z lecznictwa, np. Talidomid.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia