teoria wymiany społecznej
 
Encyklopedia PWN
teoria wymiany społecznej,
socjol. teoria socjol. i antropologiczna, nawiązująca do behawioryzmu oraz ekonomii, z której przyjęto pojęcie wymiany;
gł. twórcą teorii wymiany społecznej był G. Homans; zmierza ona do wyjaśnienia elementarnych stosunków społ. jako stosunków wymiany nagród i kar pomiędzy uczestniczącymi w interakcji jednostkami; wszelkie stosunki społ. traktuje jako wymianę dóbr (materialnych, symbol.); jej pytania dotyczą gł. tego, dlaczego ludzie podejmują i powtarzają pewne działania; odpowiadając na nie, teoria wymiany społecznej wykorzystuje w szerokim zakresie ustalenia eksperymentalnej psychologii behawiorystycznej, którą uznaje za podstawę wszelkich nauk o zachowaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia