teleportacja kwantowa
 
Encyklopedia PWN
teleportacja kwantowa,
fiz. metoda przekazywania dowolnego stanu kwantowego danego obiektu fiz. pomiędzy oddalonymi od siebie lokalizacjami (faktyczna odległość między nadawcą a odbiorcą nie ma większego znaczenia);
do przeprowadzenia t.k. jest konieczne wcześniejsze wytworzenie pary tzw. stanów splątanych. T.k. została zrealizowana w doświadczeniach ze stanami fotonów (po raz pierwszy 1997 w Innsbrucku) oraz ostatnio (2004) atomów.
Termin „teleportacja” oznacza w literaturze science fiction bezcielesny (czasem natychmiastowy) transport jakiegoś obiektu materialnego (np. człowieka) z jednego miejsca w drugie za pomocą sił psychicznych bądź urządzeń techn.; został spopularyzowany przez książki S. Lema i filmy science fiction (Star Trek, Mucha).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia