telekomunikacyjny kabel
 
Encyklopedia PWN
telekomunikacyjny kabel,
kabel elektr. lub opt. przeznaczony do przesyłania sygnałów telekomunik. (telef., telegr., telew., radiofonicznych i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia