technostruktura
 
Encyklopedia PWN
technostruktura
[gr.-łac.],
ekon. pojęcie wprowadzone przez J.K. Galbraitha w celu określenia grupy zarządzającej wielką korporacją;
tworzą ją naukowcy, inżynierowie i technicy, specjaliści od sprzedaży, reklamy i marketingu, eksperci w dziedzinie stosunków międzyludzkich i informacji prasowej, lobbyści, prawnicy oraz menedżerowie; wg Galbraitha to właśnie technostruktura, a nie jednostka (np. wybitny menedżer), stała się siłą kierowniczą i to ona zbiorowo podejmuje najważniejsze decyzje; technostruktura wraz z administracją publiczną tworzy „biurokratyczną symbiozę”, która przejawia się głównie w realizacji wspólnych celów; sprzyja temu przenikanie się biurokracji prywatnej i publicznej oraz częste przechodzenie osób zajmujących ważne stanowiska w administracji do prywatnych firm i odwrotnie; występują liczne analogie między technostrukturą w społeczeństwach demokratycznych a nomenklaturą w społeczeństwach komunistycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia