szkoły prywatne
 
Encyklopedia PWN
szkoły prywatne,
w polskim nazewnictwie typ placówek oświatowych, wiążących realizację zadań edukacyjnych z uzyskaniem dochodu na rzecz organu prowadzącego, którym jest osoba fizyczna;
szkoły prywatne są elementem szkolnictwa niepublicznego; po spełnieniu określonych wymagań mogą uzyskać uprawnienia szkół publicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia