szkody górnicze
 
Encyklopedia PWN
szkody górnicze,
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi lub pod ziemią oraz inne szkody materialne powstałe w następstwie eksploatacji złóż;
bezpośrednią przyczyną sz.g. może być m.in. zapadanie się gruntu, wstrząsy sejsmiczne, obniżenie poziomu wód podziemnych; występują w czasie eksploatacji kopalin lub po jej zakończeniu (np. po kilku lub kilkunastu latach); w celu zmniejszenia sz.g. stosowane są różne formy profilaktyki górniczej i budowlanej; na obszarze objętym eksploatacją górniczą pod obiektami chronionymi, stosuje się szczelną podsadzkę lub pozostawia w złożu filar (ochronny); w Polsce obszarem o największym nasileniu sz.g. jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia