szczepienie roślin
 
Encyklopedia PWN
szczepienie roślin,
roln. sposób wegetatywnego rozmnażania roślin;
polega na zespoleniu pędu rośliny szlachetnej, zw. zrazem, lub jej pączka liściowego (oczka) z pniem, pędem lub szyją korzeniową podkładki, tzw. oczkowanie lub okulizacja; uzyskany szczep łączy w sobie cenne cechy użytkowe zrazu (np. wielkość i smak owoców, kształt i barwa kwiatów) oraz podkładki (np. odporność na wymarzanie, choroby i szkodniki); celem szczepienia roślin jest też często uzyskanie pożądanych form roślin (np. pnące róże, drzewa karłowe) albo form silniej rozrośniętych i bardziej długowiecznych (np. jarzęby szczepione na głogu). Istnieją różne sposoby szczepienia roślin, np. przez ablaktację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia