szczęki
 
Encyklopedia PWN
szczęki,
narządy położone w okolicy otworu gębowego lub w jego obrębie, służące do chwytania i rozdrabniania pokarmu;
kości lub elementy chrzęstne stanowiące podstawowy składnik trzewioczaszki, powstałe na podłożu łuku żuchwowego (skrzelowe łuki), obudowujące jamę ustną; siedlisko zębów: szczęka górna (u ssaków złożona z parzystej kości szczękowej oraz kości międzyszczękowej) i szczęka dolna (u ssaków żuchwa); szczęki bezkręgowców mają budowę bardzo różną i nie wykazują homologii, np. u jeżowców niektóre elementy tzw. latarni Arystotelesa, część gębowych narządów owadów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia