syntezator mowy
 
Encyklopedia PWN
syntezator mowy,
układ elektroniczny lub autonomiczne urządzenie przetwarzające ciągi zakodowanych sygnałów (np. wprowadzanych za pomocą klawiatury komputera lub odczytywanych z jego pamięci) na dźwięki imitujące ludzką mowę
sygnał mowy powstaje przez złożenie sygnałów generujących fonemy lub mikrofonemy i nałożenie na nie cech prozodycznych (akcentu, intonacji itp.); s.m. umożliwiają komunikację głosową między urządzeniami automatycznymi (komputerem, robotem, urządzeniem sterującym) i użytkownikami (operatorami); duże znaczenie mają także w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, umożliwiając np. niewidomym czytanie tekstów (w połączeniu z automatem czytającym) lub pracę przy komputerze, niemym — porozumiewanie się głosem (np. przez telefon).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia