sygnał analogowy
 
Encyklopedia PWN
sygnał analogowy,
sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
np. wychylenie wskazówki wagi uchylnej, zmodulowana fala radiowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia