surowce
 
Encyklopedia PWN
surowce,
substancje naturalne pochodzenia org. lub nieorg. wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych
surowce miner., kopaliny użyteczne: energ. — np. węgiel, ropa naftowa; metaliczne — rudy metali; niemetaliczne — chem., np. siarka; ceramiczna — np. kaolin; surowce pochodzenia roślinnego — np. drewno, celuloza, różne włókna; surowce pochodzenia zwierzęcego — np. skóra, tłuszcz. W procesie produkcji surowcesą przekształcane w dobra zaspokajające ludzkie potrzeby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia