stroboskopowe zjawisko
 
Encyklopedia PWN
stroboskopowe zjawisko:
1) zjawisko polegające na tym, że przedmiot poruszający się szybkim ruchem periodycznym, obserwowany w sposób nieciągły wydaje się bądź nieruchomy, bądź wykonujący ten ruch w zwolnionym tempie;
2) wywoływanie wzrokowego wrażenia ruchu obrazów przez przekazywanie szybko następujących po sobie obrazów przedstawiających kolejne fazy ruchu przedmiotu; jest spowodowane bezwładnością oka. Pierwszą właściwość percepcji ruchu wykorzystuje się w przyrządach stroboskopowych, drugą — w kinematografii; zjawisko stroboskopowe odkrył 1832 J.A.F. Plateau.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia