strefa ciszy
 
Encyklopedia PWN
strefa ciszy, strefa martwa,
fiz. obszar przestrzeni, do którego nie dociera dźwięk (następuje wygaszenie pola akustycznego) rozchodzący się poza granicami tego obszaru (na odległości większe od tego obszaru);
strefa ciszy jest wynikiem zjawisk dyfrakcji na przeszkodach (budynkach, skupiskach zieleni, ukształtowaniu terenu itp.; cień akustyczny) lub refrakcji fal akustycznych w atmosferze (powodowanej niejednorodnym rozkładem temperatury i gęstości ośrodka) bądź w morzu (hydroakustyka, kanał dźwiękowy); w przypadku silnych źródeł dźwięku w wyniku refrakcji w atmosferze może powstawać, koncentrycznie w stosunku do źródła, kilka kolejnych stref ciszy rozdzielonych obszarami słyszalności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia