statek pasażerski
 
Encyklopedia PWN
statek pasażerski,
statek wodny przeznaczony gł. lub wyłącznie do przewozu pasażerów;
w świetle konwencji bezpieczeństwa żeglugi (SOLAS) s.p. jest każdy statek mor., który przewozi więcej niż 12 pasażerów, czyli także statek pasażersko-towarowy, prom pasażersko-samochodowy itp.; przepisy stawiają s.p. wyższe i dodatkowe wymagania w stosunku do pozostałych statków, m.in. w zakresie ochrony pożarowej, niezatapialności, wyposażenia ratowniczego i awaryjnego; s.p. do podróży co najmniej dobowych zapewniają pasażerom miejsca leżące w kabinach i usługi gastronomiczne w pełnym zakresie; s.p. do podróży dziennych dysponują miejscami siedzącymi w pomieszczeniach zbiorowych i świadczą ograniczony zakres usług; w zależności od rodzaju i zakresu usług świadczonych pasażerom, rozróżnia się m.in. liniowce, wycieczkowce, hotelowce, apartamentowce, pływające kasyna, promy pasażerskie, tramwaje wodne (tzw. hydrobusy).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia