starzenie stopu
 
Encyklopedia PWN
starzenie stopu,
hutn. operacja obróbki cieplnej stopów metali uprzednio przesyconych;
polega na wygrzaniu ich w temperaturze odpowiednio niższej od temperatury przesycenia w celu wydzielenia z roztworu stałego przesyconego fazy (lub faz) o odpowiednim stopniu dyspersji, zawierającej składnik stopowy, znajdujący się w roztworze w nadmiarze. Starzenie w temperaturze podwyższonej nazywa się przyspieszonym albo sztucznym, w temperaturze otoczenia — naturalnym albo samorzutnym. Starzenie jest powszechnie stosowane w procesie umacniania cieplnego (utwardzanie dyspersyjne) stopów aluminium, niklu, kobaltu, miedzi i in., charakteryzujących się zmniejszaniem granicznej rozpuszczalności składników stopowych w osnowie w stanie stałym, w miarę obniżania temperatury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia