środki zabezpieczające
 
Encyklopedia PWN
środki zabezpieczające,
środki przymusu państw. stosowane wobec osób, które sąd lub organ adm. uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego;
dzielą się na leczn. i nieleczn.; wg pol. prawa środki zabezpieczające to środki nie będące karą, stosowane wobec sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary w celu ochrony porządku prawnego; są to: 1) umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub podobnym zakładzie sprawcy niepoczytalnego lub o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej w chwili popełnienia czynu; 2) umieszczenie (przed odbywaniem kary) w zakładzie leczenia odwykowego; 3) orzeczenie (tytułem środka zabezpieczającego) pozbawienia praw rodzicielskich i opiekuńczych, zakazu zajmowania pewnych stanowisk, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gosp., pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów; 4) orzeczenie (tytułem środka zabezpieczającego) przepadku narzędzi lub przedmiotów przeznaczonych do popełnienia przestępstwa lub z przestępstwa uzyskanych; środki zabezpieczające stosuje sąd.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia