średnia harmoniczna
 
Encyklopedia PWN
średnia harmoniczna,
dla liczb a1, a2, ... , an, różnych od zera — liczba określona wzorem n/(1/a1 + 1/a2 + ... + 1/an);
np. średnia harmoniczna liczb 2 i 8 jest 2/(1/2 + 1/8) = 3,2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia