sodu wodorosiarczan(VI)
 
Encyklopedia PWN
sodu wodorosiarczan(VI), wodorosiarczan sodu, kwaśny siarczan sodu, NaHSO4,
związek nieorganiczny, sól;
bezb. substancja krystal.; temperatura topnienia powyżej 315°C; podczas ogrzewania przechodzi w disiarczan Na2S2O7, a następnie w siarczan (z uwolnieniem tritlenku siarki: Na2S2O7 = Na2SO4 + SO3); dzięki zdolności uwalniania SO3 w wysokiej temperaturze stosowany do przeprowadzania trudno rozpuszczalnych tlenków metali (np. Al2O3, TiO2) w związki łatwo rozpuszczalne, ponadto w przemyśle włókienniczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia