socjolingwistyka
 
Encyklopedia PWN
socjolingwistyka
[łac.],
dziedzina współcz. językoznawstwa;
rozwinęła się w opozycji do strukturalizmu i gramatyki generatywnej; bliska socjologii języka, etnolingwistyki, psycholingwistyki, antropologii kulturowej, ekologii języka; przedmiotem szczególnego zainteresowania s. jest stosunek odmian języka etnicznego do struktury społ., tj. problem, w jakim stopniu czynniki społ. wpływają na kształtowanie i rozwój poszczególnych elementów języka i całego jego systemu; socjolingwistyka jako odrębna dyscyplina nauk. ukształtowała się w latach 50. XX w.; zróżnicowaniem języka zajmowali się lingwiści także dawniej, ograniczali się jednak gł. do problematyki związanej z ustaleniem zasięgów geogr. poszczególnych różnic występujących w jego obrębie (dialektologia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia