snu zaburzenia
 
Encyklopedia PWN
snu zaburzenia,
grupa zaburzeń stanu zdrowia, których wspólnym elementem jest zaburzenie wzorca snu, którego prawidłowość jest najczęściej oceniana za pomocą wskaźników subiektywnych, jak: czas trwania, łatwość, szybkość oraz pora zasypiania i budzenia się, poczucie wyspania czy występowanie stanów towarzyszących lub zakłócających sen.
Najważniejsze stany zaburzeń snu obejmują dyssomnie, w których zmiany są raczej ilościowe, w postaci bezsenności, senności nadmiernej (hipersomnii) lub zmiany okołodobowego rytmu snu, oraz parasomnie, cechujące się występowaniem w czasie snu niepożądanych zjawisk ruchowych lub wegetatywnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia