snRNA
 
Encyklopedia PWN
snRNA, ang. small nuclear RNA, niskocząsteczkowy jądrowy kwas rybonukleinowy,
jeden z rodzajów kwasów rybonukleinowych;
obejmuje kilkanaście odrębnych klas cząsteczek RNA (nazywanych U1, U2 ... itd.) o dł. 90–250 nukleotydów, występujących w znacznych ilościach w jądrze komórkowym; snRNA charakteryzuje się dość wysoką trwałością; tworzy kompleksy ze specyficznymi białkami zw. snRNP (ang. small nuclear ribonucleoproteins ‘małe jądrowe rybonukleoproteiny’) — niektóre rodzaje snRNP odgrywają kluczową rolę w składaniu RNA, odpowiadając za rozpoznanie i zbliżenie do siebie łączonych sekwencji RNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia