sieroctwo społeczne
 
Encyklopedia PWN
sieroctwo społeczne,
stan, w którym dziecko jest pozbawione opieki rodzicielskiej z innych powodów niż śmierć rodziców;
przyczynami sieroctwa społecznego mogą być: dezintegracja rodziny (w wyniku rozwodu lub braku związków emocjonalnych), niewłaściwa atmosfera wychowawcza, brak jednolitego kierunku w wychowaniu, zjawiska patologii społecznych (jak prostytucja, przestępczość, narkomania, alkoholizm), choroby psychiczne lub somatyczne rodziców, albo ubóstwo; sieroctwo społeczne nie musi być związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej — może ono formalnie mieszkać z rodzicami i jednocześnie być sierotą społeczną, gdy rodzice nie wywiązują się z podstawowych obowiązków opiekuńczych; sieroctwo społeczne może mieć wymiar subiektywny — oznaczać stan psychiczny dziecka, które odczuwa odtrącenie emocjonalne ze strony rodziców, dbających wyłącznie o jego potrzeby bytowe; w sensie prawnym sieroctwo społeczne oznacza sytuację dziecka, którego rodzice zostali sądownie pozbawieni władzy rodzicielskiej; w Polsce rozwiązywaniem problemów związanych z sieroctwem społecznym zajmują się ministerstwa: Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Wychowania oraz Sprawiedliwości.
Bibliografia
A. Szymborska Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969;
S. Kozak Sieroctwo społeczne, Warszawa 1986.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia