samorząd mieszkańców
 
Encyklopedia PWN
samorząd mieszkańców,
stała i powszechna reprezentacja mieszkańców terenów miejskich i wiejskich;
w PRL (do 1990) tworzył wraz z radami narodowymi system organów przedstawicielskich; na terenach miejskich organami samorządu mieszkańców były: zebranie mieszkańców osiedla (konferencja delegatów) i komitet osiedlowy, a na wiejskich: zebranie wiejskie, rada sołecka i sołtys; od 1990 samorząd mieszkańców jest organem pomocniczym gminy; jego uprawnienia reguluje ustawa o samorządzie terytorialnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia