salwarsan
 
Encyklopedia PWN
salwarsan,
farm. związek arsenoorganiczny — pochodna arsenobenzenu;
wykazuje dużą aktywność przeciw krętkom kiły oraz niektórym pierwotniakom chorobotwórczym; chemicznie nietrwały; nie działa in vitro, mechanizm jego działania jest związany z biotransformacją w ustroju — s. ulega utlenieniu do tlenku arsenu(III), który blokuje enzymy komórkowe pierwotniaków i bakterii; po raz pierwszy zastosowany 1909 przez P. Ehrlicha i S. Hatę; pierwszy lek syntetyczny skutecznie działający w zakażeniach drobnoustrojami, obecnie jego znaczenie zmalało.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia