ruchy masowe
 
Encyklopedia PWN
ruchy masowe,
geol. przemieszczanie się na powierzchni Ziemi (na stokach lądowych i podwodnych) pod wpływem siły ciężkości zwietrzelin, osadów, a często większych mas skalnych;
przyczyną r.m. jest utrata równowagi stoku (gł. wzrost obciążenia pod wpływem przyrostu osadów, nawodnienia), a ich uruchomienia — gł. podcięcie stoku przez erozję rzeczną, abrazję, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, działalność człowieka; w zależności od prędkości i sposobu przemieszczania się materiału skalnego rozróżnia się obryw (prędkość przemieszczania się materiału może dochodzić do 150 m/s), osuwisko (zsuwanie się materiału zachodzi z umiarkowaną prędkością — do kilku m/s) i spełzywanie (prędkość przemieszczanie się materiału jest bardzo niewielka); r.m. powodują przekształcanie stoków, wypełnianie przemieszczanym materiałem obniżeń, co m.in. prowadzi do zrównywania powierzchni Ziemi (denudacja); stanowią też niekiedy duże zagrożenie dla człowieka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia