rozejm
 
Encyklopedia PWN
rozejm,
jeden ze sposobów zakończenia działań wojennych;
następuje przez zawarcie, za wzajemną zgodą państw wojujących, umowy rozejmowej, na podstawie której następuje przerwanie działań wojennych na wszystkich frontach; układy rozejmowe są zawierane zawsze w formie pisemnej i bezterminowo, przeważnie przez głównodowodzących; oprócz postanowień o charakterze wojsk. i humanitarnym, regulują one sprawy o charakterze terytorialnym, polit. i ekonomicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia