roszenie
 
Encyklopedia PWN
roszenie,
włók. proces wydzielania włókna roślin łykodajnych (np. lnu, konopi) metodą biochem. w celu oddzielenia włókna od części zdrewniałych;
przeprowadzane przez rozściełanie słomy na łąkach lub moczenie jej w zbiornikach naturalnych bądź (metodą przem.) w  basenach; podczas r. zachodzi ługowanie związków org. i miner. w łodydze, enzymatyczna fermentacja wyługowanych związków, a potem fermentacja pektyn wewnątrz łodygi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia