rod
 
Encyklopedia PWN
rod, Rh, rhodium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 45;
Symbol: Rh
Nazwa łacińska: Rhodium
Liczba atomowa: 45
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 9 — kobaltowce
Odkrycie: 1803
względna masa atomowej 102,9055; r. należy do grupy kobaltowców; jest to srebrzystobiały, twardy, trudno topliwy metal szlachetny; temperatura topnienia 1966°C, temperatura wrzenia 3727°C, gęstość 12,41 g/cm3; bardzo odporny na działanie czynników chem.; rozdrobniony ulega działaniu wody król.; przyjmuje stopnie utlenienia od –I do VI, najtrwalszy III; tworzy liczne związki koordynacyjne; w przyrodzie występuje w niedużych ilościach w platynie rodzimej lub jako domieszka złota; otrzymywany, jako produkt uboczny, podczas przeróbki surowej platyny ze szlamów anodowych; stosowany gł. w stopie z platyną (platyny stopy) oraz m.in. na powłoki ochronne, np. przedmiotów wytwarzanych w celach dekoracyjnych (jubilerstwo) i do wyrobu zwierciadeł reflektorów; tlenek rodu Rh2O3 jest stosowany jako katalizator i składnik powłok antykorozyjnych. Rod odkrył 1803 W.H. Wollaston.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia