rehabilitacja
 
Encyklopedia PWN
rehabilitacja
[łac.],
prawo:
1) przywrócenie praw utraconych na mocy wyroku sądowego;
3) uniewinnienie skazanej uprzednio osoby w wyniku wznowienia postępowania sądowego lub kasacji wskutek ujawnienia nieprawidłowości w procesie, który doprowadził do niesłusznego skazania; w Polsce ustawa z 1991 O uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego wprowadziła szczególny tryb rehabilitacji osób niesłusznie skazanych lub w inny sposób represjonowanych 1944–56.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia