receptor
 
Encyklopedia PWN
receptor
[łac.],
autom. element pomiarowy złożonej sieci cybernetycznej (technicznej lub biologicznej, np. sieci neuronowej) sterującej lub nadzorującej obiekt, organizm lub środowisko, służący do uzyskiwania informacji o własnym stanie lub o stanie albo poprawności działania sieci;
w technice używa się częściej terminów: czujnik, sensor lub człon pomiarowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia