rada szkoły
 
Encyklopedia PWN
rada szkoły,
organ społ. w szkole, wyrażający ideę uspołecznienia oświaty, występujący w wielu systemach oświat.;
pierwsze r.sz. powołano ok. 1660 w USA — w koloniach Nowej Anglii; w 2. poł. XIX w. zaczęto tworzyć je m.in. w Anglii, Walii i Holandii. W Polsce możliwość powoływania r.sz. wprowadzono w ustawie o systemie oświaty z 1991; r.sz. może m.in. oceniać sytuację oraz stan szkoły i kierować wnioski do organu sprawującego nadzór pedag., uczestniczyć w procesie oceniania pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, w rozwiązywaniu spraw wewn. szkoły, w pracach wojew. rady oświat. (przez swoich przedstawicieli), ustanawiać statut szkoły lub jego zmiany, rozpatrywać wnioski rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego. Członków r.sz. wybiera się spośród ogółu rodziców, ogółu uczniów i ogółu nauczycieli, przy czym uczniowie muszą być członkami obligatoryjnie jedynie w szkole ponadgimnazjalnej, fakultatywnie zaś mogą być w gimnazjum.
Bibliografia
Po co i jak powołać radę szkoły?, red. J. Kropiwnicki, Jelenia Góra 1999;
B. Śliwerski Rada Szkoły. Rada Oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Kraków 2002.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia