rada rodziców
 
Encyklopedia PWN
rada rodziców, komitet rodzicielski,
samorządny organ przedstawicielski rodziców w szkole bądź innej placówce oświat., istniejący w wielu systemach oświat.;
w Polsce r.r. są włączane przez dyrektorów szkół przede wszystkim do udzielania pomocy finansowej i materialnej szkole, podejmowania prac nad jej programem wychowawczym, doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły czy wspierania jej funkcji opiekuńczych; opinie wyrażone przez r.r. nie mają jednak dla dyrekcji charakteru wiążącego; zgodnie z pol. regulacjami prawnymi rodzice mogą współdecydować o sprawach szkoły i edukacji ich dzieci jedynie przez radę szkoły.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia