pyroceram
 
Encyklopedia PWN
otrzymywany w wyniku krystalizacji szkła glinowo-litowo-krzemianowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia