przepływ
 
Encyklopedia PWN
przepływ, natężenie przepływu,
hydrol. objętość wody przepływająca w jednostce czasu przez określony przekrój poprzeczny cieku;
wyrażany w m3/s lub w dm3/s (przy mniejszych ciekach); jest podstawą do obliczenia odpływu i określenia zasobów wodnych dorzecza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia