przemiana pokoleń u roślin
 
Encyklopedia PWN
przemiana pokoleń u roślin,
regularne następowanie po sobie pokoleń w cyklu rozwojowym rośliny,
w typowym przypadku występują 2 pokolenia: płciowe, rozmnażające się za pomocą komórek płciowych (gametofit), i bezpłciowe, rozmnażające się za pomocą ruchliwych lub nieruchliwych zarodników (sporofit); pokolenie płciowe rozwija się z zarodników, jest fazą haploidalną, proces połączenia gamet prowadzi do powstania zygoty i rozpoczyna fazę diploidalną przemiany pokoleń, w której przez podziały redukcyjne rozwijają się zarodniki haploidalne; zarodnik kiełkując daje początek nowej fazie haploidalnej. Oba pokolenia mogą być morfologicznie jednakowe, różnią się tylko fazą jądr. (np. u niektórych glonów), najczęściej są jednak odmienne (np. u mszaków, paprotników). Przemiana pokoleń u roślin nasiennych jest silnie zmodyfikowana, gametofit jest bardzo mały, znajduje się w sporoficie będącym samodzielną rośliną. Niekiedy w cyklu przemiany pokoleń może występować kilka faz haploidalnych lub 2 fazy diploidalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia