przeciążenie
 
Encyklopedia PWN
przeciążenie,
fiz. miara nadważkości, wyrażana wielokrotnością przyspieszenia ziemskiego g;
człowiek bez trudu znosi długotrwałe przeciążenie 2g; w locie poziomym statków latających p. wynosi g, w stanie nieważkości — 0; dopuszczalna wielkość p. jest miarą wytrzymałości statku. P. przyjmuje się za dodatnie, gdy działa do góry lub do przodu, a za ujemne — gdy działa w dół lub do tyłu. Ze względu na ograniczoną odporność organizmu ludzkiego, dopuszczalne p. dla samolotów akrobacyjnych i myśliwskich wynosi od +9g do −6g; piloci samolotów myśliwskich stosują ubiory przeciwprzeciążeniowe. Podczas startu kosm. statku załogowego (unoszonego przez rakietę) oraz w okresie wtargnięcia w atmosferę zwykle występują większe p. (8–10 g), które — zwłaszcza przy dłuższym działaniu — wywołują zaburzenia wzrokowe, a także powodują trudności w oddychaniu, wykonywaniu i koordynacji ruchów; duże p. może spowodować utratę przytomności, a nawet śmierć.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia