pryscylianizm
 
Encyklopedia PWN
pryscylianizm,
nieortodoksyjny ruch w chrześcijaństwie zachodnim w IV–V w., zainicjowany w Hiszpanii przez Pryscyliana (stracony 386 pod zarzutem czarnoksięstwa)
doktryna pryscylianizmu ukształtowała się pod wpływem manicheizmu; zwolennicy pryscylianizmu ciało ludzkie uznawali za dzieło szatana, praktykowali ascezę, negowali realność wcielenia Syna Bożego i rozróżnienie osób w Trójcy Świętej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia