promiennik
 
Encyklopedia PWN
promiennik,
techn. urządzenie elektr. będące źródłem promieniowania elektromagnetycznego, najczęściej z zakresu podczerwieni (p. podczerwieni) lub nadfioletu (p. nadfioletu);
przy czym wytwarzanie przez promiennik światła widzialnego ma znaczenie podrzędne; promienniki podczerwieni stosuje się do suszenia, nagrzewania i w celach leczn., promienniki nadfioletu — do wzbudzania fluorescencji oraz w celach leczn. i bakteriobójczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia