promień grawitacyjny
 
Encyklopedia PWN
promień grawitacyjny, promień Schwarzschilda,
fiz. w ogólnej teorii względności wielkość przypisana każdemu ciału wzorem rg = 2Gm/c2, gdzie m — masa ciała, G — stała grawitacji, c — prędkość światła w próżni;
efekty ogólnej teorii względności grają tym większą rolę dla pola grawitacyjnego danego ciała, im większy jest stosunek promienia grawitacyjnego rg do promienia geom. ciała (np. gwiazdy) r (rg/r). Dla typowych obiektów astr. promień grawitacyjny jest dużo mniejszy od ich promienia geom., np. dla Ziemi rg = 9 mm, dla Słońca rg = 3 km. Promień grawitacyjny jest porównywalny z promieniem geom. w przypadku gwiazd neutronowych. Jeśli promień grawitacyjny jest większy od promienia geom., to prędkość ucieczki z powierzchni ciała przekracza prędkość światła, a zatem z ciała tego nie może wydostać się żaden rodzaj materii; ciało takie nazywa się czarną dziurą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia