prążki dyfrakcyjne
 
Encyklopedia PWN
prążki dyfrakcyjne,
fiz. na przemian ciemne i jasne, na ogół barwne (w przypadku światła niemonochromatycznego) pasma powstałe wskutek dyfrakcji i interferencji światła przechodzącego przez niewielki otwór lub w pobliżu krawędzi przesłony;
prążki dyfrakcyjne powstają np. na przesłonie aperturowej układu optycznego (plamka Airy’ego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia