pranie brudnych pieniędzy
 
Encyklopedia PWN
pranie brudnych pieniędzy,
ekon. wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, np. handlu bronią, narkotykami, w celu ich zalegalizowania, np. przez odprowadzanie podatku od fikcyjnych dochodów jakiejś firmy (pralni — stąd nazwa, restauracji itp.) czy lokowanie w banku;
pranie brudnych pieniędzy jest przestępstwem. W Polsce pracownik banku (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NBP) od 1998 ma obowiązek, przy realizacji operacji rozliczeniowej zarówno gotówkowej, jak i bezgotówkowej powyżej 20 tysięcy zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie), zidentyfikować tożsamość klienta (zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej), ewidencjonować i przechowywać dane o przeprowadzonej operacji przez 5 lat, a także poinformować odpowiednie władze o nasuwających podejrzenia transakcjach; jest to procedura zgodna z Wytycznymi Rady Europy... (1992) w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania brudnych pieniędzy. W USA (gdzie ten problem się zrodził) również obowiązuje wiele aktów prawnych przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy, np. Ustawa o tajemnicy bankowej (1970), Ustawa o kontroli prania brudnych pieniędzy (1986), Ustawa usprawniająca ściganie prania brudnych pieniędzy (1988) czy Ustawa przeciwdziałająca praniu pieniędzy (1992); ustawodawstwo to, pod groźbą sankcji karnych, nakłada obowiązek informowania odpowiednich władz o podejrzanych transakcjach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia