prąd przesunięcia
 
Encyklopedia PWN
prąd przesunięcia,
fiz. dodatkowe (poza prądem elektr.) źródło pola magnet., związanego ze zmianami strumienia elektr. ΦD = ∫Sd ( — indukcja elektr., d = dS — wektorowy element powierzchni S, przez którą przepływa strumień, — wersor normalny do elementu powierzchni);
natężenie p.p. I = dΦD/dt, gęstość p.p. = ∂/∂t (t — czas); występowanie p.p. prowadzi z jednej strony do zgodności równań pola elektromagnetycznego (Maxwella równania) z zasadą zachowania ładunku elektr., a z drugiej — do istnienia fal elektromagnetycznych; wprowadzony przez J. Maxwella termin „prąd przesunięcia” ma charakter hist. i ob. wychodzi z użycia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia