powstanie słowackie
 
Encyklopedia PWN
powstanie słowackie 1944,
zbrojne wystąpienie Słowaków przeciw Niemcom, wzniecone podczas II wojny światowej.
Powstanie przygotowali opozycyjni oficerowie w armii słowac. w porozumieniu z komunistami; w lecie 1944 na Słowacji nasiliły się działania partyzanckie; 29 VIII na Słowację wkroczyły wojska niem., co doprowadziło do wybuchu walk; siłę zbrojną powstania stanowiło ok. 60 tys. żołnierzy armii słowac. i 20 tys. partyzantów, gł. pod dowództwem komunistów; powstanie objęło obszar środkowej Słowacji; 1 IX Słowacka Rada Narodowa, pełniąca władzę zwierzchnią na oswobodzonych terenach, ogłosiła Deklarację Narodu Słowac.; wzywała w niej do dalszej walki, proklamowała Rep. Czechosł. 2 równoprawnych narodów, znosiła władzę prezydenta J. Tisy oraz Słowackiej Partii Ludowej; oddziały powstańcze przez 2 mies. wiązały znaczne siły niem.; pod koniec października zostały zepchnięte w góry, gdzie przetrwały do wyzwolenia Słowacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia