Słowacka Partia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Słowacka Partia Ludowa, Slovenská l’udová strana, od 1925 Hlinková slovenská l’udová strana, pot. ludacy,
prawicowa partia polit. na Słowacji, działająca 1918–45;
XII 1918 wyodrębniła się pod przywództwem księdza A. Hlinki ze Słowac. Partii Nar., która w Królestwie Węg. broniła odrębności nar. Słowaków przed polityką madziaryzacyjną; wśród wybitnych działaczy wielu księży; Słowacka Partia Ludowa poparła utworzenie Czechosłowacji, ale wkrótce wystąpiła z żądaniem autonomii dla Słowacji; w latach 30. niektórzy działacze (K. Sidor, K. Murgaš) szukali porozumienia z Polską; po śmierci Hlinki (VIII 1938) przywództwo Słowackiej Partii Ludowej objął ksiądz J. Tiso; po układzie monachijskim objęła X 1938 rządy na autonomicznej Słowacji; jej politycy 14 III 1939 pod naciskiem Niemiec proklamowali utworzenie państwa słowac.; w państwie tym Słowacka Partia Ludowa miała monopol władzy (prezydent Tiso); ponosi odpowiedzialność za podporządkowanie kraju interesom III Rzeszy oraz za współudział w zagładzie Żydów słowackich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia