Słowacka Rada Narodowa
 
Encyklopedia PWN
Słowacka Rada Narodowa, Slovenská národná rada:
1) organizacja utworzona 1918 z przedstawicieli niektórych grup Słowac. Partii Nar. i socjaldemokracji; powzięła uchwały o prawie Słowaków do samoistnienia i połączeniu się z Czechami; 1919 rozwiązana;
2) najwyższa władza w słowackim powstaniu narodowym 1944; 1 IX 1944 ogłosiła Deklarację Narodu Słowac., w której proklamowała odnowienie Rep. Czechosł. 2 równoprawnych narodów — Czechów i Słowaków; w czasie powstania pełniła władzę zwierzchnią na wyzwolonych terenach; upadek powstania przerwał jej działalność; po wyzwoleniu kompetencje Rady kilkakrotnie zmieniano; na mocy ustawy konst. o federacji Czechosłowacji (X 1968) Słowacka Rada Narodowa była najwyższym słowac. organem władzy i administracji państwowej;
3) po rozpadzie Czechosłowacji I 1993 przekształciła się w parlament niepodległej Słowacji — Radę Nar. Rep. Słowackiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia