portugał
 
Encyklopedia PWN
portugał,
złota moneta portugalska o wartości 10 cruzados;
bita 1499–1557, o ciężarze 39,9 g, z tarczą herbową na awersie i krzyżem na rewersie; na wzór portugałów bito monety w Niemczech, Danii i Szwecji o wartości i ciężarze 10 dukatów; w Polsce i na Litwie mianem portugał określano ogólnie monety złote wielokrotnie cięższe od dukata; obecnie jednak używa się tej nazwy dla monet 10-dukatowych, bitych w celach ceremonialnych w czasach Stefana Batorego i Wazów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia