polisulfony
 
Encyklopedia PWN
polisulfony, PSU,
polimery zawierające w łańcuchu grupę –SO2 i pierścień aromatyczny;
polisulfony mające znaczenie praktyczne otrzymuje się gł. w wyniku polikondensacji soli sodowej bisfenolu A, o wzorze sumarycznym NaOC6H4C(CH3)2C6H4ONa z sulfonem 4,4′-bis(chlorofenylowym) ClC6H4SO2C6H4Cl. Polisulfony są tworzywami termoplast. o dobrych właściwościach mech. i dielektr. zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej (do 150–170°C), odpornymi na działanie kwasów i zasad nieorg. oraz czynników atmosferycznych; stosuje się je gł. do wyrobu kształtek izolacyjnych używanych w przemyśle elektromaszynowym i elektronicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia