poliformaldehyd
 
Encyklopedia PWN
poliformaldehyd, polioksymetylen, POM,
polimer o budowie [–CH2O–]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji formaldehydu i następnie blokowania końcowych grup –OH bezwodnikiem octowym lub kopolimeryzacji cyklicznego trimeru formaldehydu — trioksanu (C3H6O3) z dioksolanem w obecności katalizatorów polimeryzacji jonowej (polimeryzacja);
poliformaldehyd jest tworzywem o doskonałych właściwościach konstrukcyjnych i dobrych właściwościach dielektr., odpornym na temp. do 170°C i na działanie wielu rozpuszczalników org.; stosowany do wyrobu: części maszyn, części samochodów, rur, zbiorników używanych w przemyśle chem., na obudowy sprzętu gospodarstwa domowego, radiowo-telew. i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia